رئیس جمهور‌

“تلفن همراه رئیس جمهور‌” اکران می شود

فیلم سینمایی “تلفن همراه رئیس‌جمهور”، ” یکی برای همه”،” بازنشسته‌ها” از بیست و ششم اردیبهشت ماه اکران می‌شوند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون