رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول

تاکید رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول بر لزوم مقابله با خطر رکود اقتصادی

تاکید رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول بر لزوم مقابله با خطر رکود اقتصادی

رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول گفت: اولویت اول ما کمک به کشورها برای به حداقل رساندن خطر بحران و آمادگی برای مقابله با رکود است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون