رئیس جدید دادگستری شهرستان «مشگین شهر»

رئیس جدید دادگستری شهرستان «مشگین شهر» معرفی شد

 «امیر نوعی» به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان مشگین شهر معرفی شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون