رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی

توقف قراردادها با اسرائیل شامل توقف هماهنگی امنیتی هم می‌شود

مشاور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان تاکید کرد که توقف اجرای قراردادها با رژیم صهیونیستی شامل هماهنگی امنیتی هم خواهد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون