رئیس بوندس لیگا

زمان احتمالی از سرگیری بوندس لیگا اعلام شد

فدراسیون فوتبال آلمان قصد دارد دیدارهای باقی مانده این فصل بوندس لیگا را به زودی آغاز کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون