رئیس بانک جهانی

بانک جهانی: اعضای گروه ۲۰ بدهی کشور‌های فقیر را کاهش دهند

بانک جهانی: اعضای گروه ۲۰ بدهی کشور‌های فقیر را کاهش دهند

رئیس بانک جهانی طی اظهاراتی از اعضای گروه ۲۰ خواست تا بدهی برخی از کشور‌های فقیر را کاهش دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون