رئیس اورژانس مرکز تهران

ارائه خدمات اورژانس تهران به ۲۵ نفر در راهپیمایی ۹ دی

رئیس اورژانس مرکز تهران از مراجعه ۲۵ نفر به نیرو‌های اورژانس در راهپیمایی ۹ دی خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون