رئیس‌ دیوان کیفری بین‌المللی

آمریکا ویزای رئیس دیوان کیفری بین‌المللی را باطل کرد

رئیس‌ دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق در مورد جرایم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان است. حال دولت آمریکا مجوز ورود او به خاک این کشور را باطل کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون