رئیس‌جمهور منتخب آمریکا

توضیح سرپرست وزیر دفاع آمریکا درباره توقف همکاری با تیم بایدن

توضیح سرپرست وزیر دفاع آمریکا درباره توقف همکاری با تیم بایدن

 سرپرست وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای دلیل دستور قبلی‌اش برای توقف همکاری با تیم انتقال قدرت رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را توضیح داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون