رئیس‌جمهور قزاقستان

دختر رئیس‌جمهور مستعفی قزاقستان رئیس مجلس سنای این کشور شد

یک روز پس از استعفای رئیس‌جمهور قزاقستان، دختر وی به‌عنوان رئیس مجلس سنای این کشور انتخاب شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون