حسن جلینی

حسن جلینی مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا شد

مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا حسن جلینی را به سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون