حسن بصری

ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان

یک عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه با اشاره به اینکه معنای خاص تفکیک این است که کتاب و حدیث آری و عقل نه، گفت: ریشه این حرفها در گرایشهایی مانند اشعری گری و اخباری گری و توقف در ظواهر آیات و روایات است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون