حسن اکرمی، محمدرضا ابوالفضلی، رحیم شاهین، پیروز سیف الله پور

اسامی داوران و کمک داوران در هفته بیست و هشتم لیگ برتر

اسامی داوران قضاوت کننده بازیها به شرح زیر است:

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون