حسن الهیدوس، بغداد بونجاح، لوکاس مندز، ژاوی، تاباتا، نام تای هی، یوسف مسکانس، علی اسد، یوسف العربی، عمر باری، کریم بوضی اف

پورعلی در میان ٣٣ بازیکن برتر لیگ قطر

مدافع ایرانی تیم السد در بین ٣٣ بازیکن برتر و یکی از گزینه های برترین مدافع پوششی لیگ ستارگان قطر قرار گرفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون