حسن آقاجانی

رمضان محسن‌پور به عنوان سرپرست دفتر وزارتی وزارت بهداشت منصوب شد

محمدحسن طریقت منفرد، بعد از حدود یکماه از قبول سرپرستی وزارت بهداشت، طی حکمی، رمضان محسن‌پور را به عنوان جایگزین حسن آقاجانی و سرپرست دفتر وزارتی وزارت بهداشت منصوب کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون