حسن آقابیگی

موج استعفاها در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

استعفای محسن هاشمی از مدیریت مترو و جایگرینی هابیل درویش آغاز موج استعفاها در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بود. کناره گیری ربیعی از مدیریت بهره برداری مترو وتغییر مدیرعامل سازمان پایانه‌ها جابه‌جایی های بعدی این سازمان بود. این هفته نیز با استعفای فضل الله اسلامی چند روز مانده به آغاز سال […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون