حسن آصفری

اخطار یک نماینده مجلس و واکنش قالیباف

این طور نباشد که آقایان بیایند صحبت کنند و بروند و هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نشود. بهتر است چیزهایی بیان شود که خواسته مردم است. بورس و سرمایه‌گذاری از موضوعات و خواسته‌های امروز مردم است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون