حسن آذری

شهرداران ضعیف تحت نفوذ شوراهای اسلامی قرار می گیرند

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: تنها شهرداران ضعیف تحت نفوذ اعضای شوراهای اسلامی قرار می گیرند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون