حسرت این روزهای بهترین گلزن استقلال

حسرت این روزهای بهترین گلزن استقلال

خدا را شکر در زمین بازی تغییرات تاکتیکی استقلال را دیدیم. واقعا بچه ها بازی لذتبخشی را نشان دادند و از نحوه بازی استقلال لذت بردم. آنها می دانستند که چقدر به این سه امتیاز احتیاج داریم و برای کسب آن، از جان و دل شان مایه گذاشتند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون