حسان دیاب

«حسان دیاب» نسبت به تحرکات مشکوک برای ایجاد آشوب در لبنان هشدار داد

«حسان دیاب» نسبت به تحرکات مشکوک برای ایجاد آشوب در لبنان هشدار داد

نخست وزیر لبنان نسبت به تحرکات مشکوک برای فتنه انگیزی بین مردم و ارتش لبنان و تخریب موسسات و اماکن دولتی در این کشور هشدار داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون