حساب‌های بانکی

امن‌ترین رمزها برای حساب‌های بانکی

گرچه رمزهای عبور رایج‌ترین روش احراز هویت محسوب می‌شوند، اما با این وجود این روش به عنوان ضعیف‌ترین شکل حفاظت محسوب می‌شود و همین مساله ایجاب می‌کند در انتخاب رمزهای عبور دقت بیشتری صورت گیرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون