حزب کردهای مخالف

احتمال تعطیلی حزب کردهای مخالف در ترکیه

تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه٬ سناریویی نیست که منجر به حل معضلات کردها و تامین ثبات و امنیت ترکیه شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون