حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)

پ‌ک‌ک:از کشور ترکیه انتقام سختی خواهیم گرفت

حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) ضمن اعلام هم‌بستگی با کردهای سوریه قول داده است که درصورت حمله ارتش ترکیه به جامعه کردهای سوریه، انتقام سختی از آن‌ها خواهد گرفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون