حزب کارگران کردستان ترکیه

پنج عضو پ ک ک کشته شدند

منابع اعلام کردند این درگیری در حمله نیروهای امنیتی ترکیه به منطقه ای روستایی نزدیک شهر کوزلوک در استان باتمان رخ داد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون