حزب مؤتلفه خراسان رضوی

تدبیر خاص آل‌اسحاق برای مشکلات بانکی

کشور نیاز به برنامه عملیاتی دارد و با کلی‌گویی و نگاه کلی راهی از پیش نمی‌بریم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون