حزب سیاسی “سوریه الوطن”

مجوز تشکیل حزب سیاسی “سوریه الوطن” در سوریه صادر شد

وزیر کشور سوریه اعلام کرد :این حزب پس از کسب تمامی موارد مورد نیاز، از حق تشکیل شدن برخوردار شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون