حزب سبز

الکساندر فان در بلن پیروز قطعی انتخابات ریاست جهوری اتریش

الکساندر فان در بلن نامزد مورد حمایت حزب سبز، برنده تکرار انتخابات ریاست جمهوری اتریش شد. در شمارش مقدماتی وی موفق به کسب ۵۳٫۳ درصد آرا شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون