حزب سبزهای آلمان

آیا شکست مرکل در راه است؟

انتخابات محلی نیدر زاکسونی که مقدمه ای برای انتخابات “صدارتی” آلمان محسوب می شود با پیروزی مخالفان “آنجلا مرکل” به پایان رسید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون