حزب رستاخیز

داریوش همایون را بیشتر بشناسید؟

«داریوش همایون» به قلم مصطفی جوان برای شناخت و بازشناسی نقش یکی از افراد وابسته و البته تأثیرگذار در رژیم پهلوی یعنی داریوش همایون نوشته شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون