حزب دموکرات ملي مصر

دولت مصر کلیه شوراهای محلی این کشور را منحل کرد

دولت مصر شوراهای محلی را منحل کرد دولت مصر کلیه شوراهای محلی این کشور را به دلیل نفوذ و سلطه مقامات نزدیک به رژیم حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر، منحل اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، شورای وزرای مصر در نشست روز یکشنبه (۱۲ تیر، ۳ ژوئن) خود این تصمیم را در راستای […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون