حزب دموکراتیک خلق

احتمال تعطیلی حزب کردهای مخالف در ترکیه

تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه٬ سناریویی نیست که منجر به حل معضلات کردها و تامین ثبات و امنیت ترکیه شود.

دفاتر حزب دموکراتیک خلق در ترکیه مورد حمله قرار گرفت

دفاتر حزب دموکراتیک خلق ها در شهرهای ترکیه مورد حمله قرار گرفت. به گفتۀ منابع خبری ترکیه، حمله کنندگان به دفاتر این حزب مدافع حقوق کردها از هواداران احزاب ناسیونالیست این کشور هستند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون