حزب دموکراتیک خلق لبنان

حزب دموکراتیک خلق لبنان: حمله آمریکا به سوریه در راستای حمایت از صهیونیست ها و تروریست ها بود

حزب دموکراتیک خلق لبنان با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن حمله موشکی آمریکا به سوریه، آن را در راستای حمایت از صهیونیست ها و گروه های تروریستی دانست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون