حزب اپوزیسیون

دستگیری شهردار مخالف دولت به اتهام دامن زدن به اعتراضات

این مجازات شهرداری است که نه تنها از پایبندی به تعهدات خود سر باز زده بلکه از خشونت در این شهر حمایت کرده است.

اعلام آمادگی ۲۵ نماینده دیگر برای استعفا

در حالی که ۶ نماینده حزب عدالت و توسعه ترکیه در پی رسوایی فساد مالی در کشورشان از این حزب خارج شده و استعفا کرده‌اند، ۲۵ نماینده دیگر نیز برای استعفا اعلام آمادگی کرده‌اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون