حريم خصوصي افراد

قوانین جدید حریم خصوصی شهروندان امریکا را نقض می‌کند.

پرس تی‌وی، سونیا سیلبرت رئیس مرکز صلح واشنگتن می‌گوید، قوانین جدید حریم خصوصی شهروندان امریکا را نقض می‌کند. گفتنی است، این تغییرات با تصمیم دادگاه و یا اعمال برخی تغییرات در قوانین حاکم بر روش‌های تحقیقاتی این اداره درباره حریم خصوصی افراد ایجاد نشده است، بلکه اداره تحقیقات فدرال امریکا تنها دستورالعمل اجرایی و تحقیقاتی […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون