باشگاه گلف ‘آگوستا نشنال’

کاندولیزا رایس نخستین زن عضو یک باشگاه گلف شد+تصویر

این باشگاه در ۸۰ سال گذشته همواره محل برگزاری مهمترین مسابقات گلف بوده اما در عین حال به محلی برای نمایش تعصبات، نژادپرستی ها و تبعیض جنسیتی نیز معروف شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون