باشگاه پرسپولیس، ایرج عرب

تقدیر مدیرعامل و بازیکنان پرسپولیس از یکدیگر

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه در اردوی ترکیه، از یکدیگر تقدیر کردند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون