باشگاه پدیده شهر خودرو

سرمربی پرسپولیسی در اندیشه جذب ستاره سرخ‌ها + تصویر

با توجه به اوضاع مالی باشگاه سرخ‌ها، سنگربان این تیم در آستانۀ جدایی قرار دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون