باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی

با استعفای رسول خطیبی از ماشین‌سازی موافقت شد

 مسئولان باشگاه ماشین‌سازی تبریز با استعفای سرمربی خود موافقت کردند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون