باشگاه فرهنگی ورزشی شهر خودرو خراسان ،یحیی گل‌محمدی

گل‌محمدی: مسئولان فقط شعار دادند/ شرایط شهرخودرو خوب نیست و کسی از ما حمایت نمی‌کند

بارها گفتند حمایت می‌کنند اما متاسفانه وعده‌وعیدهای زیادی که پس از آسیایی شدن دادند، هیچیک عملی نشد. شهردار مشهد به ما گفت مجسمه تان را می سازیم و حتی در بازی آخر قول پرداخت پاداش را داد و قول هایی دیگر که هیچ یک محقق نشد و از سوی دیگر، متاسفانه نشد اردوی خوبی برگزار کنیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون