باشگاه ترابوزان اسپور

باشگاه ترابوزان اسپور به دنبال تمدید قرارداد مدافع تیم ملی ایران

باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه اقداماتش را برای توافق با سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی ایران و تمدید طولانی مدت قراردادش آغاز کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون