بازی های حاشیه ای

ما قطعا تلاش می کنیم اسیر بازی های حاشیه ای دیگران نشویم

من اعتقاد دارم اگر اشتباهات داوری هم روی می دهد سهوی است. برانکو هم به مجموعه ای از مسایل معترض شده اند که اشتباهات داوری تنها بخشی از آن بوده است اما بعضی، به شکل هدفمند می خواهند موضوع را به شکل دیگری جلوه دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون