بازی‌های المپیک

بعد از اتمام بازی‌های المپیک وزیر ورزش و جوانان را به مجلس فرا می‌خوانیم

البته هنوز دیر نشده و این وزارتخانه نوپا است و باید یک کار کارشناسی صورت بگیرد. حتماً باید از افراد دانشگاهی و کارشناس در حوزه معاونت جوانان در این وزارتخانه استفاده شود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون