بازیکن پرویی تراکتور

بازیکن پرویی تراکتور شب گذشته دچار سانحه تصادف شد

او بعد از رخ دادن این تصادف با کمک برخی هواداران تراکتور که او را می شناختند توانست به غائله خاتمه دهد و در نهایت خودش با یک خودروی دیگر به سمت محل اقامتش رفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون