بازیکن شوکر به دست

بازیکن شوکر به دست نساجی مازندران، به سراغ کار خیر رفت! +تصویر

بازیکن باشگاه نساجی مازندران که پیش از دیدار برابر پرسپولیس در فرودگاه با خود شوکر حمل کرده بود و از سوی مأموران انتظامی بازرسی شده بود تا موجب بروز جنجال‌هایی در اردوی تیم خود شود، این بار چهره‌ای متفاوت را از خود ارائه داد!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون