بازیکنی با 2 قهرمانی لیگ

بازیکنی با ۲ قهرمانی لیگ در ۲ کشور، آن هم در یک فصل!

به این ترتیب او فوتبالیستی در جهان فوتبال به شمار می رود که در یک فصل در دو کشور مختلف به مقام قهرمانی لیگ رسیده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون