بازیکنان پیکان

درگیری بازیکنان پیکان با مسافران هتل محل اقامت

برخی از بازیکنان تیم فوتبال پیکان با بعضی از مسافران هتل محل اقامت این تیم در تبریز درگیری لفظی پیدا کردند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون