بازیکنان خارجی

آشتیانی: انتخاب مدیران استقلال و پرسپولیس براساس شایستگی نیست/ شاهد انتصابات قبیله‌ای و سیاسی هستیم

مدیرعامل اسبق استقلال گفت: انتخاب مدیران استقلال و پرسپولیس نه براساس شایستگی که براساس باند و رفاقت و طیف سیاسی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون