بازگشت قریب الوقوع ماشین‌گلزنی

بازگشت قریب الوقوع ماشین‌گلزنی به استقلال!

استقلال تهران در تلاش است تا بار دیگر ماشین‌ گلزنی خود را به خانه بازگرداند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون