بازي‌هاي ليگ برتر

یکی از قراداد‌های بزرگ تبلیغاتی رسانه ملی بدون مناقصه با برخی از افرادی خاص منعقد شد.

به گزارش منابع آگاه یکی از قراداد‌های بزرگ تبلیغاتی رسانه ملی بدون مناقصه با برخی از افرادی خاص منعقد شد. بنا بر این گزارش، حق تبلیغات تلویزیونی فوتبال لیگ برتر که شامل تبلیغات بعد و قبل و بین دونیمه بازی‌های لیگ برتر می شود به مدت سه سال به طور غیرقانونی به (ع.ش) و (ع. […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون