بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای طرح همسان سازی حقوق خود شدند

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای طرح همسان سازی حقوق خود شدند

هشتمین اردوی کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی استان مازندران با قرائت قطعنامه‌ای در ۹ بند درجزیره کیش به کار خود پایان داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون